Vi skaber bæredygtig omstilling
– fra tanke til handling.

Vi skaber bæredygtig omstilling
– fra tanke til handling.

Vi skaber bæredygtig omstilling
– fra tanke til handling.

ESG er også for SMV’er – Vi hjælper dig igang!

Vidensområder

I NORION arbejder vi inden for mange forskellige områder af bæredygtighed og vi udnytter løbende muligheden for at blive klogere på nye vidensfelter. Inden for nedenstående temaer, har vi oparbejdet særlig stor indsigt.

Adfærd

Indikatorer & monitorering

Miljømærker

Affald

Forretnings-udvikling

Plastik

Bæredygtige indkøb

Ligestilling

Sociale indsatser

Bæredygtige turisme

Natur & biodiversitet

Tekstiler

Cirkulær økonomi

Madspild & fødevarer

Verdensmål

Kompetencer

Vi ser på tværs af bæredygtighed

Vi udvikler situationsbestemte metoder

Vi sætter brugeren i centrum

,

Vi har mange fagligheder

Vi indsamler, behandler og formidler data

Vi får ideer til at leve

Vi bringer folk sammen

Vi kommunikerer

Vi styrer projektet sikkert i mål

Vi ser på tværs af bæredygtighed

Vi brænder alle for bæredygtighed, og vi ser bæredygtighed som et meget bredt begreb, der dækker over både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Vi ved, at de tre er tæt forbundet og påvirker hinanden. Den forståelse bruger vi i vores arbejde, så vi sikrer, at vores projekter favner dem alle, hvor dette giver mening, og ikke bliver gensidigt ekskluderende. 

Vi har mange fagligheder

Vi har forskellige ekspertiser og fagligheder samlet under samme tag. Det betyder, at vi kan favne bredt og supplere hinanden. Vi er antropologer, etnologer, miljøplanlæggere, LCA-eksperter, teknologer, kommunikatører, politologer, socio-økonomer og sociologer, og vi anvender vores forskellige metoder og tilgange i en bred variation af tværfaglige projekter. 

Vi bringer folk sammen

Vi tror på, at samarbejde gør os stærkere. Derfor er vi altid opmærksomme på at inddrage eksperter og nøgleaktører fra vores store netværk, der kan bidrage med uvurderlig viden og indsigter til vores løsninger. Desuden er vi stærke facilitatorer. Vi forstår at samle mange forskellige interessenter under et fælles mål eller tema og at styre processen, så alles ekspertiser og pointer kommer i spil, og ny viden og indsigt dannes. 

Vi udvikler situationsbestemte
metoder

Vi har en stærk metodisk værktøjskasse, som vi udvikler og tilpasser det specifikke behov hos vores kunder og samarbejdspartnere. Vi søger altid at være på forkant med udviklingen og optimerer løbende vores metoder, så de er både anvendelige og tidssvarende. 

Vi indsamler, behandler & formidler data

Vi er datanørder og går grundigt til værks både i indsamling og bearbejdning af data. Vi er gode til at knuse tal og til at kode interviews, og på den måde skaber vi overblik over store datamængder. Vi er eksperter i at kortlægge nye vidensområder både nationalt og internationalt, og vi har en kritisk tilgang til data, så vi sikrer et troværdigt og gennemarbejdet produkt. 

Vi kommunikerer

 

Vi forstår vigtigheden af at kommunikere – både med vores kunder og de interessenter, som er knyttet til vores projekter. Derfor går vi også op i at formidle klart og konstruktivt og omsætte svært tilgængelig viden og data til klare analyser og handlingsorienterede anbefalinger. Desuden har vi altid fokus på løbende kommunikation med vores kunder omkring vores fælles proces og fremgang i projekterne.

Vi sætter
brugeren i centrum 
 

Vi ønsker, at vores arbejde skal skabe forandring i praksis. Derfor har vi fokus på dem, der skal handle på vores løsninger og potentielt ændre adfærd. Vi går op i gode brugerundersøgelser, der afsøger behov, holdning og adfærd – samt involvering og samskabelse med dem, der skal handle på bæredygtighed i praksis. 

Vi får ideer til at leve

Vi udtænker konstant nye projekter, der kan bidrage til øget bæredygtighed og løse reelle problemer. Vi er kreative og gode til at finde på ideer og løsninger i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Samtidig har vi bred erfaring med ansøgninger og fundraising – både til nationale og internationale projekter og programmer – og vi har stor viden om puljer, fonde, projektopbygning, budgetter og krav til den gode ansøgning. 

Vi styrer projekter
sikkert i mål

Vi har altid fokus på den gode proces, og vi skræddersyr en løsning til dig, som sikrer, at dit projekt når sikkert i mål. Vi er fleksible og imødekommende at arbejde sammen med, og vores solide erfaring og resultater er garant for, at vi sammen løser udfordringen inden for de aftalte rammer. Vi er ikke tilfredse med resultatet, før du er.

Vores samarbejdspartner siger…

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med.

Thomas Trads Hansen

Direktør, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Direktør, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Projektchef, Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

Kom til konferencen 'Et Hav I Balance' d. 26. oktober og deltag i debatten om, hvordan vi får flere og bedre udbud og indkøb af bæredygtig fisk i det offentlige. På dagen kan du bl.a. lære om nye værktøjer til indkøb af bæredygtig fisk og udveksle erfaringer og ideer...

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Samarbejdspartnere og kunder