ESG for SMV’er

Er din virksomhed klar til at navigere i det skiftende landskab vedr. bæredygtighed og samfundsansvar?

Norion kan hjælpe dig med at forme din vej mod en grønnere omstilling og i at være markedsparat til nye krav til rapportering og dokumentation. 

ESG-området kan lyde komplekst – bare rolig, der hjælp at hente!

Vi har fokus på at nedbringe kompleksiteten og identificere netop de områder, der er relevante for din kerneforretning. 


 Hvad tilbyder vi?

  •   Specialiseret ESG-rådgivning 

  •   Ekspertise i virksomhedsrådgivning for alle størrelser, inklusive SMV’er.

  •   ESG-strategiudvikling og træning.

  • Hjælp til at opfylde de seneste EU-standarder for ESG-data og deraf mulige kundekrav.

  • Dokumentation og retningslinjer for rapportering bæredygtige initiativer.

  • Sammen kan vi skabe stærk og balanceret markedsføring og formidling af dine tiltag.

Det kan vi gøre på mange forskellige måder alt efter dit ståsted. Om det er opkvalificeringsforløb, større strategiske forløb eller til mere konkret hjælp til at måle og rapporterer på din virksomhed. 

Vores Tilgang

I Norion lægger vi i vores formidling vægt på at fremhæve det fælles ansvar, vi alle har, for at skabe forandring. Dette relaterer sig både til at tage ansvar med stolthed, være proaktive, forbedre omdømmet og optimere processerne.

 

  • Norions rådgivning fokuserer på konkrete og praksisnære tiltag med udgangspunkt SMV’ernes egen hverdag og cases fra sammenlignelige virksomheder. 

  • Norions rådgivning er konkret og kobler ESG-problemstillingerne til virksomhedernes kerneforretning. Fokus er på konkretisering, enkle strategier og prioritering. 

  • Norions rådgivning er motiverende og handlingsanvisende, så virksomhederne er klar til at arbejde videre.

 

Kickstart din ESG-rejse med Norion – Lad os sammen skabe bæredygtig omstilling – fra tanke til handling.

Lad os starte dialogen og få et uforpligtende tilbud.

Kontakt

Direktør Bjørn Bauer eller seniorkonsulent Kristian Jørgensen, hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. 

 

OBS: Regionerne udbyder løbende puljer til opkvalificering inden bæredygtighed og samfundsansvar. Norion kan hjælpe dig med at afdække dit behov til en ansøgning.

Vi har konsulenter i både Jylland og på Sjælland.

"
"
Om ESG


ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). ESG er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af ens virksomhed på andre bundlinjer end den økonomiske. 

Indtil nu har der eksisteret betydelig fleksibilitet inden for lovgivningen vedrørende rapportering om samfundsansvar og ESG. Området er imidlertid under hurtig udvikling, der allerede nu pålægger større virksomheder at overholde forskellige og omfattende EU-standarder for ESG-data. 

Denne kreds af virksomheder vokser i løbet af de kommende år og vil på længere sigt få indflydelse på små og mellemstore virksomheder. Samtidig ses nye universelle reguleringer vedr. produkters bæredygtighed og holdbarhed, afskovningsfrie produkter, affaldshåndtering og øget cirkularitet blot for at nævne nogle.

I større og mindre grad vil disse krav om rapportering og dokumentation ramme virksomheder i alle størrelser. 

Om Norions rådgivning 

Norion har omfattende erfaring med virksomheder i alle størrelser, herunder med mindre, ofte ejerledede SMV’er. Rådgivningen omfatter ofte strategiudvikling og træning inden for ESG/CSR-området, herunder rapportering og udvikling af ansvarlige værdikæder, igennem kursusaktivitet og i forløb med 1:1 rådgivning. 

 Vores erfaring viser, at SMV-målgruppen har meget forskellige forudsætninger, erfaringer og målsætninger, når det kommer til arbejdet med bæredygtighed og dokumentation heraf. Fælles for dem er dog den hektiske hverdag, de knappe ressourcer, og at arbejdet ofte skal tilpasses nye og sommetider kriserelaterede udfordringer. Det er i det billede, man skal se de nye direkte og indirekte krav på ESG-relaterede emner, hvad enten de opleves direkte fra regulering eller som del af en generel markedsudvikling og nye kundekrav.

Norions rådgivning udstyrer virksomheder med grundlæggende ESG-kompetencer og kan afklare forskellige virksomheders rolle i at bibringe data og dokumentation til markedet, samt hvordan det aktivt kan anvendes i virksomhedens strategi.

Værdien af ESG arbejdet for SMV’erne  

Selvom lovgivningen om obligatorisk ESG-rapportering måske ikke er på plads for SMV’er, betyder det ikke, at de bør vente på regulering. Ved at være proaktive kan SMV’er forberede sig på fremtidige krav, styrke deres konkurrenceevne og undgå eventuelle overraskelser. Derudover, findes der også følgende konkrete fordele ved at SMV’erne tager initiativ til at integrere ESG i deres forretningsmodel:

Forbedret omdømme og troværdighed: SMV’ers omdømme er afgørende for at tiltrække kunder, samarbejdspartnere, investorer og talent. Ved at demonstrere engagement i ESG-værdier signalerer SMV’er deres ansvarlighed og bæredygtighed, hvilket kan styrke deres brand og troværdighed. 

Adgang til finansiering og forretningsmuligheder: Mange investorer og långivere prioriterer virksomheder med stærke ESG-præstationer. SMV’er, der inkorporerer ESG i deres forretningsmodel, kan lettere tiltrække kapital og lån, hvilket kan understøtte vækst og udvikling. Samtidigt kan SMV’erne leve op til eventuelle krav, som større samarbejdspartnere kunne have til leverandører i deres værdikæder. 

Risikostyring: ESG-hensyn hjælper SMV’er med at identificere og håndtere potentielle risici, såsom miljømæssige katastrofer eller sociale kontroverser. Dette kan beskytte dem mod potentielt skadelige konsekvenser.

Innovation og effektivitet:  Arbejde med ESG kan fremme innovation ved at opfordre SMV’er til at finde nye og mere bæredygtige måder at drive forretning på. Dette kan resultere i omkostningsbesparelser og øget konkurrenceevne. 

I en verden, der konstant udvikler sig, er SMV’ers beslutning om at arbejde med ESG-agendaen ikke kun en frivillig handling, men også en nødvendig en. Det er en investering i deres eget langsigtede succes og en betroet forpligtelse til at bidrage positivt til samfundet og miljøet. SMV’er bør ikke vente på lovgivning; de bør tage lederskab og forme en bæredygtig fremtid for dem selv og kommende generationer, samtidigt med at de høster de mange forretningsmæssige fordele der er ved dette.

 

Hvem skal du have fat på?

Vil du høre mere om potentielle samarbejder om ESG, så tag fat i direktør, Bjørn Bauer

M

Vores samarbejdspartner siger…

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med.

Thomas Trads Hansen

Direktør, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Direktør, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Projektchef, Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

Kom til konferencen 'Et Hav I Balance' d. 26. oktober og deltag i debatten om, hvordan vi får flere og bedre udbud og indkøb af bæredygtig fisk i det offentlige. På dagen kan du bl.a. lære om nye værktøjer til indkøb af bæredygtig fisk og udveksle erfaringer og ideer...

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Samarbejdspartnere og kunder