Plastik

Hver dag bruger vi en lang række produkter, der er lavet helt eller delvist af plastik – og det er næsten umuligt at forestille sig, at vi kan undvære plastik i hverdagen. Plast er på mange måder et fantastisk produkt, da det kan erstatte tungere materialer, så som metal og glas, og fx kan hjælpe til at forlænge madvarers holdbarhed og dermed begrænse madspild. Vi har dog samtidig den udfordring, at langt størstedelen af plasten fremstilles af fossile brændstoffer og at plastik kun i meget lille omfang genanvendes i dag. Dette er rigtig ærgerligt, da masser af plastik sagtens kan genbruges og genanvendes, og der findes i Danmark et stort uudnyttet marked for genanvendelse af plastik. Hos NORION søger vi derfor at løfte mulighederne for at øge genbrug og genanvendelse af plast, og det gør vi ved at kigge på hele værdikæden fra ressourceoptimering i produktion over indsamling og behandlingsmuligheder af forskellige plastiktyper til policy- og strategiudvikling for øget genanvendelse og genbrug. 

Hvad kan vi? 

NORION har i mange år arbejdet med plastik som ressource og har bare de seneste fem år gennemført lang en række projekter med anvendelse og håndtering af plastik som tema. Vi har efterhånden erfaring med alle dele af værdikæden og udvikler løsninger sammen med Plastindustrien, de store aktører inden for branchen (fx AVL, AffaldPlus og Vestforbrænding), offentlige myndigheder (på statsligt, regionalt og kommunalt niveau) og EU Kommissionen, ligesom vi yder rådgivning til de mindre produktionsvirksomheder fx om muligheder, fordele og ulemper ved at substituere engangsplastprodukter til flergangsprodukter og/eller produkter baseret på bioplast, samt optimale behandlingsmuligheder for plasten. 

NORION tilbyder konkret rådgivning om bæredygtig forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder. Læs mere her om hvordan NORION kan hjælpe din virksomhed. 

Hvad har vi lavet?

Nedenstående udvalgte projekter illustrerer det brede spektre af projekter inden for plastikområdet, som NORION har gennemført i løbet af den sidste årrække:

  • NORION og Öko-Institut har for EU Kommissionen undersøgt bedste praksis inden for måling og rapportering af genbrug i hele EU og udarbejdet anbefalinger til EUs kommende regulering af området (EU Kommissionen).

  • NORION har hjulpet Affaldplus ved at analysere indsatsmulighederne i værdikæden og introducere de mest kosteffektive og borgervenlige løsninger – herunder markedsanalyse og dialog med eksportører samt udvikling af kommunikationsstrategi til borgerne. Dette skulle hjælpe til at øge genanvendelsen af plast fra ejerkommunerne i Affaldplus (Affaldplus)

  • NORION har undersøgt cirkulære affaldsløsninger for Vestforbrænding bl.a. gennem en analyse af Vestforbrændings funktioner, identifikation af cirkulære muligheder og oplæg til strategi (Vestforbrænding)

  • NORION har udviklet på projektideer og hjulpet til at søge midler for plastindustrien til Plastakademiet CIRKLA, inklusiv en kortlægning af lettest tilgængelige mængder af plastaffald til genanvendelse samt beregning af potentielle miljømæssige og socioøkonomiske gevinster (AVL, Plastindustrien)

  • For det norske Miljødirektorat har NORION undersøgt materialer, som kan substituere gummigranulat fra genanvendte bildæk på kunstgræs. Projektets resultat var en overskuelig og løsningsorienteret rapport med et overblik over erstatningsprodukter og de relative fordele og ulemper (miljømæssigt, økonomisk og teknisk/praktisk) ved de forskellige alternativer (Miljødirektoratet, NO)

  • NORION har sammen med EY undersøgt bedste praksis for separat indsamling af plast (samt organisk affald, tekstiler og farligt affald) i EU og udarbejdet anbefalinger til EUs kommende regulering af området (EU Kommissionen)

  • Med udgangspunkt i en LCA-baseret komparativ analyse mellem metalfustager og plastfustagers miljømæssige fodaftryk udviklede vi en række grønne forretningsmodeller for en række bryggerier og udskænkningssteder, der deltog som videnspartnere i projektet (Aalborg Universitet og Gate21)

  • NORION har foretaget en række forskellige beregninger af miljøeffekter og priser på forskellige service- og emballagetyper med henblik på at udarbejde nye grønne forretningsplaner for både virksomheder, kommuner og regioner. Ligesom vi faciliterer processer for udvikling og markedsdialog om miljøkriterier for plastprodukter  (Kunder inkluderer bl.a. Adamsen fisk, Lærestanden Brandforsiking, Marie Kruse, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Skanderborg Kommune)

  • I samarbejde med Worldperfect har vi foretaget en gennemgående markedsanalyse af potentielle afsætningsmuligheder for forskellige plastfraktioner fra musikfestivalerne Northside og Tinderbox. (Worldperfect)

  • En række af vores medarbejdere har siden 2018 været tekniske evaluatorer på ansøgninger til det årlige LIFE program. Her har de bistået Europa-Kommissionen med evaluering af ansøgninger under LIFE ’Environment and Resource Efficiency’ samt ’Waste’ – herunder vurderinger af innovative forretningsmuligheder inden for plastik (Stantec / EU Kommissionen)

Hvem skal du have fat på?

Hvis du vil høre mere om NORIONs arbejde med plastik, så tøv ikke med at kontakte Kia Egebæk, Steffen Trzepacz eller Bjørn Bauer.

M

Vores samarbejdspartner siger…

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med.

Thomas Trads Hansen

Direktør, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Direktør, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Projektchef, Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

Kom til konferencen 'Et Hav I Balance' d. 26. oktober og deltag i debatten om, hvordan vi får flere og bedre udbud og indkøb af bæredygtig fisk i det offentlige. På dagen kan du bl.a. lære om nye værktøjer til indkøb af bæredygtig fisk og udveksle erfaringer og ideer...

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Samarbejdspartnere og kunder