Plastics

Every day, we use a wide range of products that are made entirely or partially of plastic - and it's almost impossible to imagine our everyday lives without plastic. In many ways, plastic is a fantastic product as it can replace heavier materials, such as metal and glass, and can help to extend the shelf life of food products and thereby limit food waste. However, we also have the challenge that the vast majority of plastic is made from fossil fuels and that plastic is only recycled to a very small extent today. This is a real shame, as lots of plastic can easily be reused and recycled, and there is a large untapped market for plastic recycling in Denmark. At NORION, we are therefore looking for ways to increase the reuse and recycling of plastics by looking at the entire value chain from resource optimisation in production to collection and processing options for different types of plastics to policy and strategy development for increased reuse and recycling. 

What can we do? 

NORION has been working with plastics as a resource for many years, and over the past five years alone, we have carried out a large number of projects focussing on the use and handling of plastics. We now have experience with all parts of the value chain and develop solutions together with the plastics industry, the major players in the industry (e.g. AVL, AffaldPlus and Vestforbrænding), public authorities (at state, regional and municipal level) and the EU Commission, and we provide advice to smaller production companies on the possibilities, advantages and disadvantages of substituting disposable plastic products for reusable products and/or products based on bioplastics, and optimal treatment options for the plastic. 

NORION offers concrete advice on sustainable business development for small and medium-sized enterprises. Read more here about how NORION can help your organisation. 

What have we done?

The selected projects below illustrate the wide range of projects in the field of plastics that NORION has carried out over the past few years:

  • NORION and Öko-Institut have analysed best practices in measuring and reporting recycling across the EU for the European Commission and prepared recommendations for future EU regulation (European Commission).

  • NORION helped Affaldplus by analysing the opportunities in the value chain and introducing the most cost-effective and citizen-friendly solutions - including market analysis and dialogue with exporters and development of a communication strategy for citizens. This should help to increase the recycling of plastic from the owner municipalities in Affaldplus (Affaldplus)

  • NORION has investigated circular waste solutions for Vestforbrænding, including an analysis of Vestforbrænding's functions, identification of circular opportunities and a draft strategy (Vestforbrænding)

  • NORION has developed project ideas and helped to apply for funding for the plastics industry for the Plastics Academy CIRKLA, including a mapping of the most readily available quantities of plastic waste for recycling and calculation of potential environmental and socio-economic benefits (AVL, Plastindustrien)

  • For det norske Miljødirektorat har NORION undersøgt materialer, som kan substituere gummigranulat fra genanvendte bildæk på kunstgræs. Projektets resultat var en overskuelig og løsningsorienteret rapport med et overblik over erstatningsprodukter og de relative fordele og ulemper (miljømæssigt, økonomisk og teknisk/praktisk) ved de forskellige alternativer (Miljødirektoratet, NO)

  • Together with EY, NORION has analysed best practices for separate collection of plastics (as well as organic waste, textiles and hazardous waste) in the EU and developed recommendations for future EU regulation (European Commission)

  • Based on an LCA-based comparative analysis of the environmental footprint of metal and plastic kegs, we developed a number of green business models for a number of breweries and pubs that participated as knowledge partners in the project (Aalborg University and Gate21)

  • NORION has carried out a number of different calculations of the environmental effects and prices of different service and packaging types in order to develop new green business plans for companies, municipalities and regions. We also facilitate processes for development and market dialogue on environmental criteria for plastic products (clients include Adamsen Fisk, Lærestanden Brandforsiking, Marie Kruse, Region Hovedstaden, Region Syddanmark and Skanderborg Kommune).

  • In collaboration with Worldperfect, we have conducted a thorough market analysis of potential sales opportunities for different plastic fractions from the music festivals Northside and Tinderbox. (Worldperfect)

  • Since 2018, a number of our employees have been technical evaluators for applications to the annual LIFE programme. They have assisted the European Commission with the evaluation of applications under LIFE 'Environment and Resource Efficiency' and 'Waste' - including assessments of innovative business opportunities within plastics (Stantec / European Commission)

Who do you need to reach?

If you would like to learn more about NORION's work with plastics, please do not hesitate to get in touch: Kia Egebæk, Steffen Trzepacz or Bjørn Bauer.

M

Our business partners say ...

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

With tremendous professionalism and expertise in sustainable transition, including a solid business understanding, NORION is able to ensure that our ambitions for meaningful growth are translated into concrete actions and initiatives on a daily basis, benefiting both the environment and the people we surround ourselves with."

Thomas Trads Hansen

Director, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Environmental manager, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Director, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Founder and Chairman of the Board, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Project Manager, Ocean Plastic Forum and Maskinmestrenes Forening

Selected news

Read about our latest projects under News or follow us on LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG - DOES YOUR ORGANISATION NEED TO LEARN MORE ABOUT THE CONCEPT?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Clients and business partners