Bæredygtige Turisme

Fremtidens turisme ser, efter alt at dømme, helt anderledes ud end den, vi har været vant til. Der er nemlig en rivende udvikling i gang med langt større fokus på bæredygtighed – både den grønne, sociale og økonomiske. Turistaktører i hele landet arbejder på en række nyskabende bæredygtighedstiltag, og der opstår værdifulde samarbejder på tværs af sektorer med blik for at styrke den grønne omstilling og bæredygtige udvikling.

Turisterne – både de internationale og danskere på ferie i Danmark – forventer i tiltagende grad, at turistaktørerne arbejder aktivt med bæredygtighed, og efterspørgslen efter mere bæredygtige valgmuligheder, ift. eksempelvis mad, transport og oplevelser, vokser. Der er samtidig kommet fart på miljøcertificering af hoteller, restauranter og oplevelsesudbydere, og kommuner retter fokus mod turisme som en del af den bæredygtige udvikling af lokalområder. I puljemidler og tilskudsordninger er bæredygtighed blevet inkorporeret som vurderingsparameter, og mange aktører tilbyder støtte og gode udviklingsforløb for virksomheder, der ønsker hjælp til grøn omstilling.

Bæredygtighed er dog fortsat lidt af en jungle for mange aktører i branchen, og der er potentiale for at bruge kræfterne mere målrettet, således at man sætter ind dér, hvor tiltagene reelt batter ift. bæredygtig udvikling.

Hvad kan vi? 

NORION understøtter aktører inden for turismefeltet og arbejder for at fremme en mere bæredygtig turisme i Danmark. Vores tilgang kombinerer ekspertise inden for både grøn, social og økonomisk bæredygtighed koblet med vores antropologiske tilgang til bæredygtige adfærdsændringer. Dermed sikrer vi rådgivning, der leverer bæredygtige effekter, som nemt kan implementeres af medarbejdere og giver mening for kunder og brugere.

Vi har en bred palette af ydelser inden for bæredygtig turisme: Vi kan eksempelvis beregne miljøpåvirkning og rådgive om grøn omstilling, identificere de mest effektfulde tiltag og hjælpe med bæredygtighedsstrategier, implementering og miljøcertificeringer. Vi kan foretage antropologiske analyser af turisters efterspørgsel og adfærd eller bruge adfærdsdesign og nudging til at fremme bæredygtige valg, både målrettet turister og de medarbejdere, turisterne møder. Vi kan lave brugerinddragende udviklingsprocesser, hvor vi samler aktører på tværs af værdikæden for at udvikle nye bæredygtige services, produkter og løsninger. Og vi kan udvikle og teste nye løsninger inden for eksempelvis cykelturisme, outdoor og oplevelsesøkonomi, og formidle erfaringerne gennem inspirationskataloger og nye værktøjer.

Kort sagt: vores ydelser inden for bæredygtig turisme spænder bredt og kan målrettes den konkrete kontekst og specifikke behov.

NORION tilbyder konkret rådgivning om bæredygtig forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder. Læs mere her om hvordan NORION kan hjælpe netop din virksomhed. 

Hvad har vi lavet?

Vi har gennemført en række projekter relateret til bæredygtig turisme. Følgende tre eksempler illustrerer bredden i vores ydelser:

    • Vi har hjulpet Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland, Destination Fjordlandet og Destination SydkystDanmark med at udvikle og dokumentere testforløb for bæredygtige last mile-løsninger, der styrker mobiliteten på tværs af by og land. Centralt for testforløbene var kvalitative brugertests – først på konceptplan og siden ude i virkeligheden, hvor danske og internationale turister testede vandring, cykling og færge som last mile-løsninger på dagsture fra København. Projektet resulterede i et inspirationskatalog målrettet destinationer og andre aktører, der ønsker at udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger. 

    • Vi har udført en analyse af potentialerne for København som outdoor-destination for Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune. Projektets centrale aktiviteter var kortlægning af best/worst practice, inddragelse af erhvervsaktører i turisme- og outdoor-sektoren samt designantropologisk involvering af danske såvel som udenlandske turister og lokale. Vi afholdt en række udviklingsworkshops og fremtidsværksteder og identificerede potentialer, styrkepositioner og bæredygtige fremtidsdrømme. Analysen resulterede i et vidensgrundlag, der skal drive den strategiske udvikling af København som attraktiv outdoor-destination. 

    • Vi har udviklet grønne forretningsmodeller og strategier for grøn omstilling for en række turismeaktører. Eksempelvis har vi bidraget til bæredygtighedsstrategi og handlingsplan for Sinatur Hotel og Konferencecenter. Vi har været rådgiver på projekt Verdensmål i Værdikæden for Global Compact og REGA med henblik på at identificere konkrete tiltag for grøn omstilling i restaurationsbranchen. På vegne af Københavns Kommune har vi foretaget en kortlægning af københavnske hotellers forbrug og håndtering af tekstiler og udviklet vejledninger for grøn omstilling til hotellerne. Som rådgiver på Bæredygtig Bundlinje har vi hjulpet hoteller, campingpladser og restauranter med at opnå miljøcertificeringer såsom Green Key og Svanemærkning. Og for Uddannelsessekretariatet udvikler vi efteruddannelse i grøn omstilling for medarbejdere fra bl.a. hoteller og restauranter. Vores rådgivning til turismeaktører tager afsæt i 30 års erfaring med at understøtte virksomheders arbejde med grøn omstilling. 

Hvem skal du have fat på?

Er du interesseret i at høre om, hvordan NORION arbejder med, så tag fat i Julie Granhøj eller Katja Øder Schlesinger.

M

Vores samarbejdspartner siger…

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med.

Thomas Trads Hansen

Direktør, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Direktør, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Projektchef, Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

Kom til konferencen 'Et Hav I Balance' d. 26. oktober og deltag i debatten om, hvordan vi får flere og bedre udbud og indkøb af bæredygtig fisk i det offentlige. På dagen kan du bl.a. lære om nye værktøjer til indkøb af bæredygtig fisk og udveksle erfaringer og ideer...

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Samarbejdspartnere og kunder