De 17 Verdensmål

De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling udstikker en holistisk og universel forståelse af bæredygtighed. Holistisk, idet at verdensmålene omfatter både miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn, der hænger sammen på kryds og tværs. Universel, idet at verdensmålene er målrettet alle lande såvel som både regeringer, kommuner, virksomheder, organisationer og individer. Verdensmålene er i dag blevet et fælles sprog for bæredygtighed på tværs af sektorer og aktører.

Verdensmålene tilbyder samtidig et værktøj, der kan anvendes til at reducere en organisations negative aftryk og øge organisationens positive indvirkning på miljø og samfund. NORION har siden verdensmålenes fødsel i 2015 arbejdet indgående med verdensmålene som et konkret og visionært redskab i både private virksomheder og i offentlige organisationer.

Hvad kan vi?

NORION har udarbejdet og kvalitetstestet et procesforløb og et værktøj, der hjælper virksomheder og organisationer med at arbejde strategisk med verdensmålene. Det første skridt i processen er at udvikle en overordnet vision for arbejdet med bæredygtighed. Dernæst, kortlægges virksomhedens påvirkning på de 17 Verdensmål og de 169 delmål via. en interaktiv og samskabende proces. En sådan kortlægning resulterer i input til, hvilke indsatsområder der skal prioriteres. Når indsatsområderne er valgt, udarbejdes en handlingsplan med KPI’er, mål og aktiviteter, der sikrer, at visionen opnås. Procesforløbet kan med fordel afsluttes med udviklingen af en kommunikationsplan, der sikrer, at organisationen kommunikerer deres arbejde med verdensmålene på en troværdig og appellerende måde.

 NORION tilpasser altid forløbet til og i samarbejde med den respektive organisation. Ofte kan det være relevant at arbejde med de organisatoriske forhold for at sikre at kultur, systemer og kompetencer understøtter arbejdet med verdensmålene.

NORION tilbyder konkret rådgivning om bæredygtig forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder. Læs mere her om hvordan NORION kan hjælpe din virksomhed. 

Hvad har vi lavet?

Vi har i Norion trykprøvet vores verdensmålsforløb på flere virksomheder og organisationer med positiv respons. Virksomhederne har en oplevelse af, at verdensmålsforløbet hjælper dem med at fokusere og måle udviklingen af deres arbejde henimod en mere bæredygtig forretningsmodel. Vi har b.la.:

  • Hjulpet Man Energy Solutions Frederikshavn-afdeling med at en verdensmålsstrategi
    

  • Faciliteret en proces i MBH International med at prioritere indsatsområder ved hjælp af verdensmålene
    

  • Understøttet en perleleverandør i at formulere krav til perlefarme med udgangspunkt i Verdensmål 14 og dets relaterede delmål.
    

  • Oversat Virkninger og Vurdering af Miljø (VVM) ved vejanlæg til verdensmål, samt udviklet et værktøj til dette (Vejdirektoratet).
    

  • Bistået indkøbsorganisationer i offentlige grønne indkøb med verdensmålene som løftestang (som en del af Rejsehold for Grønne Indkøb, Miljøstyrelsen)
    

  • NORION bidrager til analyser og viden i projektet ’Verdensmål i Værdikæden’, der udvikler og tester løsninger til de bæredygtighedsudfordringer, restaurationsbranchen står overfor (Globalt Compact Network Denmark, Danmarks Restauranter og Cafeer samt Restauratørernes Garantiordning, finansieret af Industriens Fond).

Hvem skal du have fat på?

Vil du høre mere om potentielle samarbejder om FN’s verdensmål, så tag fat i direktør, Bjørn Bauer.

M

Vores samarbejdspartner siger…

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med.

Thomas Trads Hansen

Direktør, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Direktør, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Projektchef, Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

Kom til konferencen 'Et Hav I Balance' d. 26. oktober og deltag i debatten om, hvordan vi får flere og bedre udbud og indkøb af bæredygtig fisk i det offentlige. På dagen kan du bl.a. lære om nye værktøjer til indkøb af bæredygtig fisk og udveksle erfaringer og ideer...

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Samarbejdspartnere og kunder