Bæredygtige fødevarer og madspild

En indsats mod madspild er på top tre over de mest kosteffektive klimatiltag man kan implementerer. Og der er nok at tage fat på, for op mod en tredjedel af alle fødevarer der produceres i verdenen, går til spilde. I Danmark og resten af den vestlige verden sker et stort spild hos forbrugerne, men indsatser bør tages i hele værdikæden. Hos NORION arbejder vi indgående med madaffald i alle led i værdikæden og på tværs af mange forskellige aktører. Vores tilgang til udfordringerne er, at de skal løses gennem tværgående indsatser, der både belyser strukturelle og lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder i systemet, undersøger adfærden blandt brugerne i værdikæden og skaber nye samarbejde og løsninger.

Hvad kan vi?

NORION leverer specialiseret viden og historik omkring emnet madaffald og madspild, og vi kan udvikle og tilpasse metoder både til konkrete madspildsmålinger og til kortlægning af problemets omfang eller tiltags effekter. NORION yder kvalificeret rådgivning omkring, hvordan I som virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder kommer videre i jeres arbejde med at stoppe spildet af fødevarer. NORION har gennem 10 år opbygget et stort netværk af aktører i fødevareværdikæden, og vi ynder at sætte nye aktører med spændende løsninger sammen med etablerede spillere, for i samarbejde at styrke kampen mod madspild og fødevarertab.

NORION tilbyder konkret rådgivning om bæredygtig forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder. Læs mere her om hvordan NORION kan hjælpe din virksomhed.

Hvad har vi lavet?

NORIONs specialister har igennem de seneste 10 år

  • Kortlagt omfanget af madspild i Danmark og Norden igennem bl.a. Affaldsdatasystemet, praksismålinger, dataanalyser og interviews (Projekter for Miljøstyrelsen, Miljø og Fødevareministeriet og Nordisk Ministerråd) 

  • Understøttet udviklingen af frivillige aftaler for madspildsreduktion (Projekter for OneThird og WRAP)
    

  • Undersøgt hvordan lovgivning og indkøbsaftaler kan føre til madspild i grossist- og detailled (projekter for Københavns og Århus Kommune)
    

  • Lavet adfærdsundersøgelser og madspildsmålinger i professionelle køkkener (HORESTA, Global Compact & REGA)
    

  • Lavet CO2 beregninger for reduktionspotentialer (Bæredygtig Bundlinje for Marie Kruse Skoles Kantine og Sølyst)
    

  • Faciliteret Partnerskab om Mindre Madspild, og bl.a. koordineret en tværgående indstilling om skatte- og reguleringsmæssige barrier for donation (Miljøstyrelsen)
    

  • Kortlagt potentialet for anvendelse af klasse II grøntsager i primærproduktionen (GRIM)
    

  • Testet sourcing og brug af klasse II grøntsager i professionelle køkkener (GRIM, Compass Group og REGA)
    

  • Udarbejdet modeller som skal sikre en forbedret indsats mod madspild i Danmark og norden gennem reduktion og øget redistribution af overskudsfødevare (Stop Spild af Mad, Sølyst, Marie Kruse Skole, Nordisk Ministerråd)
    

  • Etableret erhvervssamarbejder og sikret finansiering til driften af foreningen Stop Spild Af Mad (Tuborgfondet og Stop Spild Af Mad)
    

  • Udviklet projekter om bl.a. videnscenter om madspild og kommunikationskampagner med fødevareværdikæden med fokus på at fremelske Respekt for maden (L&F, REMA 1000, Stop Spild Af Mad, De Samvirkende Købmænd
    

  • Udviklet kortlægningsmetoder, definitioner og afgrænsninger for madaffald og madspild (Miljø & Fødevareministeriet)

Hvem skal du have fat på?

Hvis du vil høre vide mere om NORIONs arbejde med bæredygtige fødevarer og madspild, så tøv ikke med at kontakte: Seniorkonsulent Mads Werge eller antropolog Johanne Skibsted Holm

M

Vores samarbejdspartner siger…

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med.

Thomas Trads Hansen

Direktør, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Direktør, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Projektchef, Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

Kom til konferencen 'Et Hav I Balance' d. 26. oktober og deltag i debatten om, hvordan vi får flere og bedre udbud og indkøb af bæredygtig fisk i det offentlige. På dagen kan du bl.a. lære om nye værktøjer til indkøb af bæredygtig fisk og udveksle erfaringer og ideer...

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Samarbejdspartnere og kunder