Johanne Skibsted Holm

Antropolog | Seniorkonsulent
jsh@norion.dk
M: +45 50 99 62 77

Johanne arbejder særligt inden for felterne Madspild, Bæredygtigt Fiskeri og Fødevarer, Offentlige Indkøb og Grønt Iværksætteri. Derudover har Johanne også specialviden indenfor området privatøkonomi, gæld og forbrug – særligt blandt unge. Hun er desuden med på flere af vores andre projekter, hvor hun bidrager med et kvalitativt metodefokus samt et blik på, hvordan vi fremmer bæredygtig adfærd i vores arbejde.
Til dagligt jonglerer Johanne ubesværet med en række metodiske greb inden for kvalitativ dataindsamling – interviews, fokusgrupper og feltstudier – analyse, redskabsudvikling, evaluering, samskabelsesprocesser og adfærdsændringer.