20220523

Studiejob i PlanMiljø

Brænder du for miljømæssig og social bæredygtighed? Har du lyst til at anvende dine kvalitative kompetencer i en innovativ og velanset konsulentvirksomhed? Så bliv en del af konsulentteamet som studentermedhjælp hos PlanMiljø.

PlanMiljø søger en antropologisk/etnologisk juniorkonsulent til at hjælpe os med vores mange projekter omhandlende social og miljømæssig bæredygtighed. Som student i PlanMiljø kommer du til at sætte dine metodemæssige kompetencer i spil i arbejdet med en lang række temaer inden for bæredygtighedsområdet. Du vil arbejde på projekter for nogle af de mest innovative og fremsynede aktører, når det handler om krydsfeltet mellem social og miljømæssig bæredygtighed, cirkulær økonomi, FN’s Verdensmål, bæredygtige tekstiler, socialøkonomiske virksomheder og grønne forretningsstrategier. 

Blandt de første opgaver, du vil komme med på, er en række forbrugerstudier i relation til bæredygtigt tekstilforbrug. Her vil du understøtte PlanMiljøs erfarne designantropolog, der fungerer som projektleder.

PlanMiljø tilbyder

  • Indsigter og netværk inden for både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed 
  • Faglig udvikling i alle aspekter af konsulentlivet
  • En sjov og afvekslende arbejdsdag med spændende projekter og kunder, hvor du bruger alt det, du har lært, til at løse virkelige bæredygtighedsproblemer
  • Erfaring med at arbejde i tværfaglige teams, hvor den antropologiske/etnologiske indsigt i adfærd kombineres med miljøfaglig ekspertise
  • Søde kolleger med fagligheder fra antropologi, miljøplanlægning, etnologi, kommunikation og forretningsudvikling 

Dine arbejdsopgaver

  • Forberedelse, gennemførsel og analyse af interviews, ofte med brug af inddragende metoder såsom brugerrejser, prototyper eller prioriteringsøvelser 
  • Eksekvering af feltbesøg, fokusgruppeinterviews, workshops mm.
  • Kortlægning af viden inden for et specifikt område relateret til social eller grøn bæredygtighed
  • Formidling via casebeskrivelser, præsentationer eller rapporter

Vi forventer, at du – udover at have et godt humør – er dynamisk og kan arbejde selvstændigt. Du skal beherske kvalitative metoder som interviews, observation, fokusgruppeinterviews mv., og du skal kunne fokusere på det væsentligste og levere resultater af høj faglig kvalitet. Du skal beherske et godt skriftligt dansk og engelsk.

Hvis du har spændende ny viden og indsigter med dig, glæder vi os også til at lære fra dig.

Praktisk

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Der er tale om en studentermedhjælperstilling på ca. 15 timer pr. uge med mulighed for fleksibilitet. 

Arbejdspladsen ligger i Veksø en halv time fra København, men ofte vil interviews, workshops mm. finde sted i København, og der er desuden gode muligheder for hjemmearbejde. 

Send your application and CV to mw@planmiljoe.dk senest d. 8. juni 2022. Ønskes yderligere information, kontakt Mads Werge på 61660664.

About

PlanMiljø er et konsulenthus, der skaber bæredygtig udvikling – fra tanke til handling. Vi er 22 ansatte med miljøfaglige, antropologiske og samfundsvidenskabelige fagkompetencer. Her er en uformel omgangstone og kort vej fra ide til handling. Vores kundekreds spænder vidt og inkluderer innovative virksomheder, danske kommuner, NGO’er, Miljøstyrelsen, Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen. 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Seneste blogindlæg

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG - DOES YOUR ORGANISATION NEED TO LEARN MORE ABOUT THE CONCEPT?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....