01. Nov. 2022

STORE FORANDRINGER I PLANMILJØ!

PlanMiljø har eksisteret i mere end 30 år og er i konstant udvikling. Virksomheden rummer i dag et væld af forskellige færdigheder og fagligheder, og vores arbejde afspejler vores holistiske tilgang til bæredygtighed. Det er blevet tid til, at vores navn omfavner den samme brede forståelse af bæredygtighed, som vi gør.

DERFOR SKIFTER PLANMILJØ NAVN TIL NORION

Navnet NORION – NORdic solutION – viser vores nordiske tilknytning, som er selve udgangspunktet for vores arbejde. Vi kommer af den nordiske innovations- og bæredygtighedskultur. Uanset, om vi arbejder i Danmark, Norden eller internationalt, udfordrer vi eksisterende viden og løsninger i den lokale kontekst med et nordisk perspektiv. Det giver situationstilpassede løsninger, der indkapsler alle aspekter af bæredygtighed.

NY ADRESSE

I takt med den løbende udvidelse med nye, dygtige kollegaer, er vores dejlige kontorbygning på Ellegården blevet for trang. Og så ønsker vi at være del af den spirende scene af bæredygtighedsentusiaster, som har bidt sig fast i Københavns Nordvestkvarter. Vi rykker derfor til rummelige og lyse lokaler på Tomsgårdsvej 19.

Vi ser frem til at fortsætte vores mange gode samarbejder og fremadrettet invitere til et væld af spændende bæredygtighedsarrangementer i vores nye lokaler.

In English:

MAJOR CHANGES IN PLANMILJØ!

PlanMiljø has existed for more than 30 years and is in constant development. Today, the company contains a wealth of different skills and expertise, and our work reflects our holistic approach to sustainability. It is time for our name to embrace the same broad understanding of sustainability that we do.

Therefore, PlanMiljø is changing name to NORION.

The name NORION – NORdic solutION – shows our Nordic affiliation, which is the very starting point for our work. We come from the Nordic culture of innovation and sustainability. Whether we work in Denmark, the Nordics or internationally, we challenge existing knowledge and solutions in the local context with a Nordic perspective. It provides situational solutions that encapsulate all aspects of sustainability.

Our lovely office building at Ellegården has become too small for us in line with the ongoing expansion with new, talented colleagues. Thus, we are moving to Copenhagen’s Northwest Quarter to join the burgeoning scene of sustainability enthusiasts establishing in this flourishing part of Copenhagen.

Seneste blogindlæg

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG - DOES YOUR ORGANISATION NEED TO LEARN MORE ABOUT THE CONCEPT?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....