Ny rapport om marine hedebølger

Hvordan mærkes klimaforandringerne under overfladen i de nordiske havområder? Og hvad er en marin hedebølge egentlig for en størrelse? Det og mere kan du få svar på i en ny rapport.

Marine hedebølger er længere perioder af kraftigt forhøjede temperaturer i havet, og de bliver stadig mere almindelige som konsekvens af den globale opvarmning. PlanMiljø har undersøgt forekomsten og effekterne af marine hedebølger i nordiske havområder på vegne af Norwegian Environment Agency, og i projektets slutrapport, der netop er blevet publiceret, præsenteres den nuværende viden om feltet i en nordisk kontekst.

Undersøgelsen viser, at marine hedebølger i de nordiske havområder i fremtiden vil forekomme oftere, være mere intensive, og vare ved over længere tid. Dette har stor negativ effekt på de marine økosystemer, idet planter og dyr ikke kan nå at tilpasse sig til de høje temperaturer, når disse opstår pludseligt. Arktiske havområder og kystområder med tangskov kan være specielt følsomme overfor marine hedebølger, som derved udgør en konkret trussel mod vores havmiljø i Norden. Der skal ageres hurtigt for at dæmpe effekterne af fænomenet.

For at vende den negative udvikling kræves der først og fremmest en hurtigere og mere ambitiøs indsats for at bremse den globale opvarmning, og desuden er det nødvendigt at benytte forskellige tilpasningstiltag. I rapporten gives der anbefalinger til videre forskning og forvaltningsinitiativer, der kan bidrage til at dæmpe de negative effekter af marine hedebølger – herunder udvidet monitorering af havtemperaturer, prognosesystemer for hedebølger, og hjælp til marine økosystemer eksempelvis gennem reduktion af menneskelig påvirkning og udpegning af nye beskyttede områder.

Projektet er gennemført af PlanMiljøs konsulenter i samarbejde med Professor Morten Foldager Pedersen (Roskilde Universitet) og Professor Peter Anton Upadhyay Stæhr (Aarhus Universitet).

Du kan finde rapporten her: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/mars/marine-heatwaves-in-northern-sea-areas-occurrence-effects-and-expected-frequencies/

Contact Rikke Fischer-Bogason, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål til projektet.

Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn


Seneste blogindlæg

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG - DOES YOUR ORGANISATION NEED TO LEARN MORE ABOUT THE CONCEPT?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....