07. Nov. 2022

NORION søger ny kollega med kompetencer inden for kvalitative og kvantitative metoder

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem social og grøn bæredygtighed? Vi søger en ny kollega med projekterfaring, som vil være med til at sætte mennesket i centrum i analyser og løsninger inden for bæredygtighedsområdet.

Ansøgningsfrist d. 17. november 2022 – der afholdes løbende samtaler.

OM STILLINGEN

Hos NORION (tidligere PlanMiljø) arbejder vi med en lang række projekter inden for både miljømæssig og social bæredygtighed. Du vil få rig mulighed for at bruge din metodiske værktøjskasse til at fremme bæredygtig adfærd i projekter for private virksomheder, NGO’er, boligsociale helhedsplaner, ministerier og kommuner.

Vi løser vores projekter tværfagligt, så der er god mulighed for at dygtiggøre sig inden for nye områder. Vi forventer dog, at du allerede har erfaring fra arbejdet med grøn eller social bæredygtighed; du kan fx arbejde inden for socialområdet, være konsulent eller evaluator, arbejde i en NGO, i staten eller stå for borgerinddragelse i en kommune.

DINE PRIMÆRE OPGAVER I NORION:

  • Kvalitative og kvantitative undersøgelser; herunder metodedesign, dataindsamling og analyse
  • Udvikling og formidling af indsigter, anbefalinger og løsningsforslag
  • Projektledelse og -koordinering
  • Evaluering og test; herunder pilottest af indsatser, procesevaluering og effektevaluering
  • Tilbudsskrivning
  • Projektudvikling og fondsansøgninger i samarbejde med andre aktører; fx foreninger, organisationer og virksomheder
  • Metodefaglig sparring i tværfaglige samarbejder med kolleger

OM DIG

Du skal indgå i vores fagteam Social Bæredygtighed, som i dag består af tre antropologer, en etnolog, en uddannelsesvidenskabelig konsulent og tilknyttede studentermedhjælpere og praktikanter. Din uddannelse er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har en social- eller samfundsvidenskabelig uddannelsesbaggrund, eksempelvis inden for antropologi, sociologi, socialvidenskab, pædagogik eller politologi.

Det vigtigste er, at du har en stærk metodisk værktøjskasse, et par års anciennitet fra relevante stillinger og er god til at inddrage dine målgrupper, så deres perspektiver og behov imødekommes. Det er ligeledes vigtigt, at du er en dygtig projektleder, og at du skaber gode samarbejdsrelationer til kolleger og kunder. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med projektudvikling og fundraising – gerne fra socialområdet. Derudover er det vigtigt, at du trives i en hverdag, der veksler mellem dataindsamling, analyse og projektudvikling, og hvor du ofte er i kontakt med mange forskellige mennesker både på kontoret og ude i felten.

OM OS

NORION er et konsulenthus, der skaber bæredygtig udvikling – fra tanke til handling. Vi kommer af den nordiske innovations- og bæredygtighedskultur og uanset, om vi arbejder i Danmark, Norden eller internationalt, udfordrer vi eksisterende viden og løsninger i den lokale kontekst. Det giver situationstilpassede løsninger, der indkapsler alle aspekter af bæredygtighed. Vi er 30 ansatte med miljøfaglige, kommunikationsfaglige og socialvidenskabelige kompetencer. Her er en uformel omgangstone og kort fra idé til handling.

Vi har heddet PlanMiljø indtil nu, men du starter hos os på et spændende tidspunkt, netop som vi skifter navn til NORION og flytter fra landlige omgivelser til Københavns Nordvestkvarter. NORIONS nye kontor pr. 1. november er placeret på adressen Tomsgårdsvej 19, 2400 KBH NV.

Hvis du har lyst til at arbejde sammen med os, så send din ansøgning og CV til teamleder og partner Mads Werge på mw@norion.dk. Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning afsted snarest muligt og senest d. 17. november 2022.

Ønskes yderligere information om stillingen, kontakt Mads Werge på tlf: 61660664.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Hvis du skulle være nysgerrig på, hvilke problemstillinger og projekter vi arbejder med, kan du følge med i nyheder fra Norion på LinkedIn

Du kan også læse mere om os på www.norion.dk

Seneste blogindlæg

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG - DOES YOUR ORGANISATION NEED TO LEARN MORE ABOUT THE CONCEPT?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....