Indicators and monitoring

We increasingly use quantitative data to monitor change processes, inform decisions and understand human impact on the environment. With the right indicators, we can understand whether we are actually achieving the goals we - as a company, organisation or public authority - set for ourselves. With more comprehensive monitoring systems, we can even say something about which of the initiatives we launch are particularly effective and thus strengthen our action plan.

However, data is not neutral, and our choice of indicators often determines what we pay attention to. A critical approach to indicators that scrutinises both the quality of the underlying data as well as the relevance of a given indicator is therefore crucial for indicators and monitoring systems to generate value.   

What can we do? 

We live in a data society, and at NORION we understand how this data can be translated into informative indicators and monitoring systems. For two decades, we have collected and processed large amounts of data, developed and evaluated indicators and entire indicator sets. We have analysed how to measure complex entities such as the circular economy and eco-innovation, developing typologies, indices and methods. We have also helped companies identify indicators to monitor their progress towards more sustainable operations.

We take a critical approach to data and always see data utilisation in a larger and strategic context. We have in-depth knowledge of current indicator evaluation methods (such as DPSIR and RACER). We have also looked at how to utilise the data streams that digital technologies bring with them.

NORION offers concrete advice on sustainable business development for small and medium-sized enterprises. Read more here about how NORION can help your organisation.

What have we done?

  • Reported and visualised several environmental and sustainability indicators across sectors and material flows

  • Helping companies and organisations develop KPIs for their sustainability strategies
    

  • Analysed how circular economy is measured today and identified significant data gaps and how digital data flows can help fill that gap
    

  • Contributed to the development of a methodology to monitor recycling based on the EU recycling monitoring requirements
    

  • Investigated how climate indicators can be reported in real-time
    

  • Evaluated and recommended the design of monitoring systems such as the EU eco-innovation index
    

  • Reviewed the evidence for decoupling economic growth and environmental impact and evaluated the indicators used in the literature

Who do you need to reach?

If you would like to learn more about NORION's work with indicators and monitoring, please do not hesitate to get in touch: Bjørn Bauer

M

Our business partners say ...

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

With tremendous professionalism and expertise in sustainable transition, including a solid business understanding, NORION is able to ensure that our ambitions for meaningful growth are translated into concrete actions and initiatives on a daily basis, benefiting both the environment and the people we surround ourselves with."

Thomas Trads Hansen

Director, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Environmental manager, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Director, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Founder and Chairman of the Board, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Project Manager, Ocean Plastic Forum and Maskinmestrenes Forening

Selected news

Read about our latest projects under News or follow us on LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG - DOES YOUR ORGANISATION NEED TO LEARN MORE ABOUT THE CONCEPT?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Clients and business partners