20220328

Indsigtsfulde rapporter hører til på ministerbordet – ikke i skrivebordsskuffen.

I fredags mødtes vi med transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen sammen med Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard, som begge forsker i køn og mobilitet på Københavns Universitet.

Hilda og Michala præsenterede spændende indsigter fra forskningsprojektet TInnGO om ‘gender smart’ transport. Katrine Weber fra PlanMiljø præsenterede hovedkonklusioner og anbefalinger fra vores rapport “How climate policies impact gender and vice versa in the Nordic countries’, og overrakte ministeren rapport og policy brief samt et inspirationsmateriale om gender impact assesements af klimapolitiske tiltag.

Ministeren udviste stor interesse for sammenhængene mellem transport og ligestilling – ikke mindst for den gyldne mulighed i at fremme grøn mobilitet og ligestilling i én og samme ombæring. Vi glæder os til at fortsætte dialogen og stiller gerne vores viden om konsekvensvurderinger og gender mainstreaming til rådighed – både når det gælder udvikling og implementering af national og lokal politik såvel som services og produkter. For kun ved at afsætte ressourcer til analyser af, hvordan grønne tiltag og løsninger rent faktisk kan fremme ligestilling og social retfærdighed, kan vi forløse potentialet.

Hvis I vil høre mere om, hvordan I som myndighed, kommune, virksomhed eller organisation kan sikre at jeres politikker eller løsninger i praksis ikke risikerer at skade ligestillingen, kan I kontakte Katrine Weber og høre mere om vores metoder.

Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn


Seneste blogindlæg

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG - DOES YOUR ORGANISATION NEED TO LEARN MORE ABOUT THE CONCEPT?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....