Marius Christensen

Juniorkonsulent
mc@norion.dk
M: +45 22 91 19 10

Med en bachelor i Bæredygtigt Design fra Aalborg Universitet, København, ligger Marius’s kernekompetencer indenfor udviklingen af bæredygtige løsninger og adfærdsændring. Med viden inden for cirkulær økonomi, brugspraksisser, innovationsteori, livscyklusanalyse og brugerorienteret design, kan Marius takle komplekse tværfaglige problematikker.

Gennem sine projekter på Bæredygtigt Design, har Marius haft et særligt fokus på udviklingen af produktservice systemer, samt udvikling og formidlingen af cirkulære løsninger.