Lea E. Eliasson

Kommunikationschef | Seniorkonsulent
lee@norion.dk
M: +45 27 52 39 38

Er der brug for en kommunikationsstrategi, målgruppeanalyse eller hjælp til informationskampagner er det Lea, vi hiver fat i. Hun står ofte som hovedansvarlig for indsatser, hvor kommunikationen er i højsædet, og bliver desuden taget med på projekter, hvor der er behov for kommunikationsfaglig sparring.

Derudover har Lea titel af projektleder og har i de seneste år især fordybet sig i problematikker omkring biodiversitet og natur, hvor hun har stået i spidsen for en række projekter, der gerne kobler viden om biodiversitet med kommunikation til særlige målgrupper. Desuden har hun stor ekspertise inden for grønne, etiske og bæredygtige indkøb og har blandt andet været koordinator for Sekretariat for Grønne Indkøb, der arbejder med at fremme grønne indkøb i Danmark. Og så har hun stort kendskab til problematikkerne omkring madspild og har været med til at varetage Partnerskab om Mindre Madspild for Miljøstyrelsen, der samler en række af landets største interessenter i arbejdet for at mindske madspild.