Katrine Weber

Etnologisk kulturanalytiker
kw@norion.dk
M: +45 26 13 88 02

Med en baggrund i etnologi og kulturvidenskab er Katrine uddannet i at skabe viden om sociale og kulturelle processer gennem en bred vifte af kvalitative metoder. Hun har rig erfaring med kvalitative feltstudier, interviews, fokusgrupper, workshops såvel som større analyseprocesser, litteraturstudier samt udvikling af redskaber, anbefalinger og adfærdsdesigntiltag.

Katrine er særligt optaget af de spændinger mellem kultur og samfundsstruktur, der viser sig i det bæredygtige omstillingsarbejde og har beskæftiget sig med temaer som affald og ressourcer, tøjspild, naturrelationer, forbrug og genbrug og har ligeledes erfaring med projekter som vedrører ligestilling og mangfoldighed.