Amalie Børglum Plough Olsen

Konsulent
apo@norion.dk
M: +45 60 43 72 82

Amalie er specialiseret i cirkulære transitionsprocesser på international og national niveau, samt for SMV'er og store virksomheder. I denne forbindelse har hun særligt arbejdet med implementering af praksisser og teknologier der hæmmer drivhusgasemissioner, reducerer affaldsstrømme og fremmer recirkulering af resourcer. Amalie har efter studiet specialiseret sig i Product Service Systems i en Nordisk og international kontekst. 
Cirkulære forretningsmodeller, naturforvaltning og regulative rammebetingelser er emner af særlig interesse for Amalie. 

Amalie har en bachelor- og kandidatgrad i Teknologisk 
Samfundsvidenskabelig Planlægning (TekSam) fra Roskilde Universitet.