Rasmus Gullak Andersen

Juniorkonsulent
rga@norion.dk
M: +45 29 24 83 67

Rasmus studerer en kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.  På studiet har han tilegnet sig en bred værktøjskasse af antropologiske tilgange og metoder, der kan bruges til at opnå, analyse og konkretisere dybdegående specialiserede indsigter.
Rasmus kernekompetencer ligger i at forstå mennesker og deres sociale liv i de samfund og lokale kontekster de indgår i. Gennem studie- og arbejdsrelaterede projekter om tøjspild, natur og byrumsdesign. Dette er kombineret med en stor nysgerrighed på verden og menneskers væren i den.