Mikala Bonne Gerits

Juniorkonsulent
mbg@norion.dk

Mikala har en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet. Herfra har hun tilegnet sig kompetencer til at undersøge, hvad mennesker tænker, og hvorfor de handler som de gør. Hun beskæftiger sig med mennesket på flere niveauer, fra adfærd i hjemmet til større globale sammenhænge.
Hendes viden om og erfaring med at arbejde med mennesker og bæredygtighed spænder bredt fra miljørelateret adfærd fx ift. affaldssortering til social bæredygtighed som fx integration, køn, og kombinationen herimellem.