Johanne Mailund Rebsdorf

Konsulent
jmr@norion.dk
M: +45 20 78 97 26

Johanne har særligt fokus på tekstiler fra et antropologisk perspektiv. I den forbindelse har hun særligt undersøgt forskellige aktørers forståelser af tekstilaffald på tværs af varekæder.

Johanne er skarp på antropologiske metoder såsom deltagerobservation, semistrukturerede interviews og participatorisk fotografi, samt projektdesign med flerstedet etnografi. Hun arbejder indenfor felterne forbrug og produktion, internationale varekæder, fødevarer, tøjspild og affald.

Johanne har en kandidat i antropologi fra Københavns Universitet.