Elvira Borgman

Konsulent
eb@norion.dk
M: +45 93 86 48 26

Elvira er miljøkonsulent med kompetencer indenfor biodiversitets-dagsordenen, økosystem-tjenester, naturbaserede løsninger, forvaltning af natur, og friluftsliv, ofte i en nordisk kontekst. Hun arbejder blandt andet med vidensindsamling, policyanalyse, og formidling til forskellige målgrupper.

Elviras hovedfokus ligger i mødet mellem mennesker og natur, fra individ- til system-niveau, og hun bruger kvantitative og kvalitative værktøjer til at undersøge dette forhold. Hun har et solidt kendskab til landskaber, naturtyper, bæredygtig arealanvendelse, stofkredsløb og klimaforandringer. 

Elvira er cand.scient. i Naturforvaltning fra Københavns Universitet, og så har hun en bachelorgrad i Naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab.